Om oss


Bakscenen er en frivillig organisasjon som har som formål å skape et regionalt senter for improvisasjonsteater, og skape et felles miljø for de gruppene som driver med improteater. På den måten kan vi bidra med å utvikle nye talenter og forsterke kjennskapen til improteater.

Bakscenen spiller jevnlig improviserte forestillinger på ulike scene i Bergensområdet. Vi kan også leies inn til selskaper, bedriftsarrangement eller workshops. Den perfekte prikken over i’en på en teambuilding, skoleavslutning, reunion eller 50-årsdag.

Bakscenen kom til livet første gang i august 2016. Etter 4 år med ukentlig forestillinger på Straume, spiller vi nå på ulike scener i Bergen. Bakscenen baserer seg på 100% frivillighet, og vi er avhengig av våre fantastisk frivillige for å få hjulene til å gå rundt.